Hỗ trợ bán hàng: 024 3538 1232 / 093.538.1232
Hỗ trợ kĩ thuật: 0948.82.86.09    Lắp đặt tổng đài điện thoại doanh nghiệp giá rẻ
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TG2511

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TG2511
 
- Sạc pin 7 tiếng trước khi dùng.
- Cự ly: 40m – 60m.
- Trong khi cài đặt các chương trình, điện thoại phải mở nguồn (Power on) và máy con phải ở trạng thái chờ.
- Mở rộng tối đa:  6 máy con KX-TGA250 (đối với KX-TG2511)
- Các máy con có thể liên lạc nội bộ được với nhau.
- Danh bạ lưu 50 số và tên.
- Lưu 50 số gọi đến gần nhất.
- Tích hợp tính năng ghi âm tin nhắn vắng nhà “Answer system”, với tổng thời gian ghi âm lên đến 20 phút (đối với KX-TG2521).
- Loa  ngoài tích hợp trên máy con KXTGA 251 và KX-TGA 250
- Màn hình sáng đèn, không đèn bàn phím.
- Pin: lên tới 18 giờ đàm thoại, 170 giờ chờ.
- Trong lúc sạc biểu tượng Pin không chạy mà màn hình hiện charging.
- Có chức năng nghe xen (share cuộc gọi): trong lúc một máy con nào đó đang đàm thoại với cuộc gọi bên ngoài, một máy con bất kỳ khác có thể nhấn phím “gọi” để nghe cuộc gọi đang đàm thoại.
- Máy có tính năng “Privacy mode” chế độ riêng tư (cấm nghe xen).
 
* Cách thực hiện cuộc gọi :
- Nhấn phím “biểu tượng gọi” hay nhấn loa ngoài “biểu tượng loa“ , sau đó quay số điện thoại cần gọi để thực hiện cuộc gọi, khi bên kia nhấc máy thì hai bên nói chuyện.
- Khi kết thúc đàm thoại thì nhấn phím “biểu tượng kết thúc” để tắt máy
 
1. Mở/tắt nguồn
Nhấn và giữ “” đến khi nghe một tiếng Tit.
 
2. Cài đặt ngày, giờ
- Nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa).
- Nhấn  phím  "" hoặc ""  để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “Set Date & time”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa
- Nhập ngày ( Từ 01-31), Tháng ( Từ 01-12), Năm (2 số cuối của năm) .
- Nhập giờ ( 1-24 hoặc 1-12 sau đó phải nhấn phím “” chọn chế độ AM hoặc PM), phút ( 00 – 60)
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím "
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
3. Chỉnh âm lượng chuông
- Nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa).
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “Ringer setup”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa), màn hình hiện “Ringer Volume”
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím "
" hoặc "" để chọn âm lượng chuông mong muốn.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)  để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
4. Chọn kiểu chuông ( có 10 kiểu chuông)
- Nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa).
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “Ringer setup”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa), màn hình hiện “Ringtone”
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn kiểu chuông  mong muốn.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)  để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
5. Cài đặt ngôn ngữ hiển thị màn hình
- Nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa).
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “Display setup”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa), màn hình hiện “ Select Language”
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím "
" hoặc "" để chọn kiểu ngôn ngữ sử dụng ( thông thường chọn ngôn ngữ là “English” )
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)  để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
Lưu ý: nếu ta chọn ngôn ngữ khác mà không biết cài đặt lại ta thực hiện các bước sau:
- Thứ nhất: Nhấn phím Menu (phím 
trên cùng ở giữa)
- Thứ hai: Nhấn phím “" 4 lần, sau đó nhấn phím trên cùng ở giữa.
- Thứ ba: Nhấn phím “" 2 lần, sau đó nhấn phím trên cùng ở giữa.
- Thứ 4: Nhấn lại phím Menu (phím trên cùng ở giữa) khi đó ta Nhấn phím "" hoặc "" để chọn kiểu ngôn ngữ sử dụng (thông thường chọn ngôn ngữ là “English”)
- Nhấn phím Menu (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím “” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
6. Cài đặt độ đậm nhạt màn hình.
- Nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa).
- Nhấn  phím  "
" hoặc "" để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “Display setup”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa) sau đó nhấn phím "xuống" để màn hình hiện “Contrast”
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để điều chỉnh độ đậm nhạt màn hình.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)  để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
7. Tắt, mở âm thanh bàn phím khi nhấn phím
- Nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa).
- Nhấn  phím  "
" hoặc "" để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “Keytones”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa) sau đó nhấn phím "xuống" để chọn “On” hay “Off”
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
8. Chọn chế độ quay số.
- Nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa).
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “BASE  UNIT  SETUP”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa)
- Nhấn phím "
" hoặc "" để chọn “Dial Mode”.
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa) sau đó nhấn phím "" để chọn chế độ quay “Tone” hay “Pulse”
- Nhấn phím “OK” (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
* Lưu ý:
+ Chế độ quay “Tone” là chế độ quay số nhanh ( thường dùng)
+ Chế độ quay “Pulse” là chế độ quay số chậm (khi bấm số ta sẽ nghe tiếng tạch tạch)
 
9. Lưu số điện thoại vào danh bạ (50 số và tên)
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Sau đó nhấn phím Menu (phím  trên cùng ở giữa)
- Khi đó màn hình hiện “NEW ENTRY”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa, nhập tên vào ( bằng các phím số tương ứng với các kí tự ghi trên phím số, tối đa 16 kí tự ), nhấn phím “OK”.
- Nhập số điện thoại vào ( bằng các phím số tương ứng, tối đa 24 số)
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “SAVE”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
* Xem số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để xem số điện thoại .
* Gọi số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn số điện thoại cần gọi .
- Nhấn phím “” .
- Nhấn phím “
” để kết thúc cuộc gọi.
 
10. Sửa số điện thoại đã lưu trong danh bạ.
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để tìm số điện thoại  cần chỉnh sửa.
- Nhấn phím menu  trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “EDIT”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Chỉnh sửa tên nếu cần thiết, nhấn phím “OK” (trên cùng ở giữa) .
- Chỉnh sửa số điện thoại, nhấp phím “OK “ (trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím "
" hoặc ""  để chọn “SAVE”.
- Nhấn phím “OK”  (trên cùng ở giữa) để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
11. Xóa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ
* Xoá 1 số
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để tìm số điện thoại  cần xoá.
- Nhấn phím “Menu”  trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “ERASE”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn  “YES” hay “NO”
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
* Xoá tất cả
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Nhấn phím “Menu”  trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "
hoặc ""  để chọn mục “ERASE ALL”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn  “YES” hay “NO”
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa để lưu.
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
12. Copy danh bạ (khi có từ 2 máy con trở lên) chỉ có ở KX-TG2521
Chúng ta có thể copy số điện thoại lưu trong danh bạ từ máy con này sang máy con khác.
Copy tất cả
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Nhấn phím “Menu”  trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “COPY  ALL”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhập số thứ tự máy con cần copy số điện thoại lưu trng danh bạ từ máy con này sang
- Chờ khi màn hình hiện “Completed”
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
Copy từng số .
- Nhấn phím trên cùng bên trái “biểu tượng danh bạ”
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn số điện thoại cần copy
- Nhấn phím “Menu”  trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “COPY ”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhập số thứ tự máy con cần copy số điện thoại lưu trng danh bạ từ máy con này sang
- Chờ khi màn hình hiện “Completed”
- Và nhấn phím "
" hoặc "" để chọn mục “YES” để tiếp tục copy số khác hay chọn “NO” để kết thúc.
- Nhấn phím “” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
13. Gọi lại từ danh sách số điện thoại đã gọi đi (lưu được 10 số đã gọi)
a. Gọi lại số điện thoại đã gọi đi gần nhất
- Nhấn phím " ->” , rồi nhấn phím “" .
- Nhấn phím “
” để kềt thúc cuộc gọi.
b. Gọi lại từ danh sách số điện thoại đã gọi đi
- Nhấn phím "->" . Nhấn phím "
" hoặc ""  để dò tìm số điện thoại đã gọi.
- Nhấn phím gọi  "" .
- Nhấn phím “” để kềt thúc cuộc gọi.
 
14. Tìm và gọi lại số điện thoại gọi đến (lưu được tối đa 50 số)
Phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến từ bưu điện.
- Nhấn phím “Menu” trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “CALLER LIST”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để tìm số điện thoại muốn gọi .
- Nhấn phím gọi ""
 
15. Lưu số điện thoại gọi đến vào bộ nhớ
- Nhấn phím “Menu” trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “CALLER LIST”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để tìm số điện thoại cần lưu.
- Nhấn phím “Menu” trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "
" hoặc ""  để chọn mục “Add phonebook”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nếu muốn lưu thêm số khác thì tiếp tục thực hiện lại từ bước 4 .
- Nhấn phím “
” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
16. Xóa số điện thoại gọi đến
- Nhấn phím “Menu” trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “CALLER LIST”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để tìm số điện thoại cần xoá
- Nhấn phím Menu “Menu” trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Erase” hay “Erase all”
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Yes” hay “No”
- Nhấn phím “biểu tượng kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
17. Đăng kí máy con với máy mẹ (Đăng ký tối đa được 6 tay con)
Thực hiện trên máy con.
- Nhấn phím  Menu “Menu”  trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “REGISTER H.SET” .
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
Đồng thời thực hiện trên máy chủ (khối cấp dây line bưu điện vào)
- Nhấn và giữ phím “biểu tượng phát sóng” trên máy chủ khoảng 5 giây đến khi nghe tone đăng kí
Thực hiện trên máy con.
- Chờ đến khi màn hình hiển thị “ BASE PIN “, Nhập vào “0000” (Nếu đã thay đổi mã PIN thì nhập mã PIN mới vào )
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
 
18. Hủy bỏ đăng ký máy con với máy mẹ
- Nhấn phím  Menu “ Menu” trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “BASE UNIT SETUP”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhập vào “3 3 5”
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “ Deregister ”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhập số thứ tự máy con muốn xoá.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “YES”
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn phím “biểu tượng kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
19. Cài đặt chế độ trạm lặp.
- Nhấn phím  Menu “ Menu” trên cùng ở giữa
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “BASE UNIT SETUP”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “ Repeater mode ”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “ On hay Off ”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn phím “biểu tượng kết thúc” để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
20. Liên lạc giữa 2 máy con (HS)
Ví dụ: Máy con 1 (HS1) liên lạc với máy con 2 (HS2)
 Trên máy con 1:
- Nhấn phím  Menu “Menu” trên cùng ở giữa
- Nhấn phím "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Intercom”
- Nhấn phím “OK”, khi đó màn hình hiện số thứ tự tay con mà ta đang cầm.
- Sau đó nhấn số thứ tự máy con cần liên lạc
- Ví dụ: Nhấn phím số “2” ( tương ứng số thứ tự máy con số 2)
Trên máy con 2:
- Nhấn phím "gọi" để trả lời cuộc gọi
- Nếu muốn kết thúc cuộc gọi nhấn phím “biểu tượng kết thúc” .
 
21. Cách chuyển cuộc gọi giữa các máy con với nhau
Ví dụ : Máy con 1 chuyển cuộc thoại cho máy con 2
a. Chuyển cuộc gọi từ máy con này sang máy con khác
Máy con 1 :
- Khi đang thoại, nhấn phím “OK” (trên cùng ở giữa).
- Sau đó nhấn phím "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Intercom”.
- Nhấn phím “OK” màn hình hiện số thứ tự tay con mà ta đang cầm.
- Sau đó nhấn tiếp số thứ tự máy con muốn chuyển (số 2).
- Cuộc thoại đã được giữ.
- Nếu máy con được chuyển cuộc gọi không trả lời, nhấn phím gọi để lấy lại cuộc gọi.
- Nếu máy con 2 đồng ý nhận cuộc thoại, nhấn phím “biểu tượng kết thúc” để chuyển cuộc gọi đến cho máy con 2.
Máy con 2 :
- Khi có chuông, nhấn phím gọi để trả lời cho máy con 1.
Máy con 1:
- Nhấn phím “biểu tượng kết thúc” để chuyển cuộc thoại sang máy con 2
 
b. Đàm thoại tay 3 (hội nghị)
Máy con 1 :
- Khi đang thoại, nhấn phím “OK” (trên cùng ở giữa).
- Sau đó nhấn phím "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Intercom”.
- Nhấn phím “OK” màn hình hiện số thứ tự tay con mà ta đang cầm.
- Sau đó nhấn tiếp số thứ tự máy con muốn chuyển (số 2).
- Cuộc thoại đã được giữ.
- Nếu máy con được chuyển cuộc gọi không trả lời, nhấn phím gọi để lấy lại cuộc gọi.
Máy con 2 :
- Khi có chuông, nhấn phím gọi  để trả lời cho máy con 1.
Máy con 1:
- Máy con 1 nhấn phím số “3” để đàm thoại tay ba: 1 bên ngoài và 2 bên trong.
 
22. Cách thay đổi mã PIN máy mẹ.
- Nhấn phím Menu “Menu”  trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “BASE UNIT  SETUP”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Base unit PIN”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa
- Nhập 4 số mã PIN cũ vào.
- Nhập 4 số mã PIN mới vào.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa để lưu. .
- Nhấn phím " biểu tượng kết thúc " để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
23. Cài đặt mã vùng
Khi điện thoại gọi đến máy sẽ tự động xoá đi mã vùng. Và khi ta thực hiện cuộc gọi máy sẽ tự động chèn mã vùng
- Nhấn phím Menu “Menu”  trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “BASE UNIT  SETUP”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Area code”.
- Nhập mã cùng ( tối đa 5 chữ số).
- Sau đó nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa và Nhấn phím " biểu tượng kết thúc " để thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
24. Chức năng tạm ngắt tiếng.
- Ta có thể nghe đầu dây bên kia nói chuyện nhưng đầu dây bên kia không thể nghe ta nói.
- Trong lúc đang đàm thoại ta nhấn phím mute “” trên cùng bên phải
 
25. Chức năng ghi âm tinh nhắn vắng nhà. (Thời gian ghi âm là 20 phút). Chỉ có ở model KX-TG 2521
 a. Cài đặt cho hệ thống ghi âm tin nhắn vắng nhà.
- Nhấn phím Menu “Menu”  trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Answer System”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Settings”
- Nhấn phím “OK”, sau đó nhấn phím "lên" hoặc "xuống" để chọn các mục cài đặt
- Remote code: mã code truy cập từ xa để nghe lại tin nhắn vắng nhà.
- Number of rings : Số hồi chuông máy sẽ tự động chuyển sang tính năng ghi âm tin nhắn vắng nhà.
- Call Screeing: cài đặt chế độ trả lời cuộc gọi khi máy chuyển sang chế độ ghi âm.
- Recording time: Thời gian ghi âm.
 
b.  Ghi âm câu chào hệ thống trả lời tự động.
- Nhấn phím Menu “Menu”  trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Answer System”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Greeting”
- Nhấn phím “OK”, màn hình hiện “Start REC”
- Nhấn phím “OK”, sau đó nhấn phím "lên" hoặc "xuống" để chọn mục “Yes” hay “No”
- Nếu chọn “Yes”, sau đó nhấn phím “OK” màn hình hiện Recording.
- Khi đó chúng ta hãy đọc to và rõ câu chào ghi âm.
- Để nghe lại nhấn phím “OK”.
 
c. Nghe bản tin văng nhà (nghe lại tin nhắn mà khách để lại khi vắng nhà)
- Nhấn phím Menu “Menu”  trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Answer System”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Play new Msg”
- Nhấn phím “OK” để nghe lại bản tin vắng nhà mà khách để lại.
 
d.  Nghe lại tất cả bản tin vắng nhà mà khách để lại khi vắng nhà
- Nhấn phím Menu “Menu”  trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Answer System”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Play All Msg”
- Nhấn phím “OK” để nghe lại bản tin vắng nhà mà khách để lại.
- Xóa tất cả tin nhắn vắng nhà.
- Nhấn phím Menu “Menu”  trên cùng ở giữa .
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Answer System”.
- Nhấn phím “OK” trên cùng ở giữa.
- Nhấn  phím  "lên" hoặc "xuống"  để chọn mục “Erase All Msg”
- Nhấn phím “OK” để xóa tất cả các bản tin vắng nhà mà khách để lại.

Những tin cũ hơn
 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM

Thời gian làm việc:

 - Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7:

       Sáng : 8h00 - 12h00      Chiều: 13h30 - 17h30

 - Nghỉ chiều thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ

     

Hỗ trợ 24/24

Skype

Email


Kinh doanh 1

0972.139.269

xuanhung@aetel.vn


Kinh doanh 2

093.538.1232

aetel@aetel.vn


Kinh doanh 3

0948.82.86.09

admin@aetel.vn


Kinh doanh 4

0944.018.918

quochung@aetel.vn


Kinh doanh 5

0973.139.269

vinhtx@aetel.vn


Hướng dẫn cài đặt, lập trình
Catalogue sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hỏi - đáp
Video dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ kỹ thuật