Hỗ trợ bán hàng: 024 3538 1232 / 093.538.1232
Hỗ trợ kĩ thuật: 0948.82.86.09    Lắp đặt tổng đài điện thoại doanh nghiệp giá rẻ
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-T2378

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-T2378
 
Khi cài đặt máy phải ở trạng thái chờ cuộc gọi đến.

1) Chọn cách quay số Tone/Pulse.
- Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
- Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F - “.
- Nhấn phím số 3, màn hình hiện “F3 ton”.
- Nhấn phím số 1 để chọn cách quay Tone hoặc phím số 2 để chọn cách quay Pulse.
- Nhấn nút Program để lưu phần vừa cài đặt.
 
2) Cách chỉnh sửa giờ.
- Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
- Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F - “.
- Nhấn phím số 6, màn hình hiện “12-00 “.
- Nhập giờ vào. Nhấn nút # để chọn AM, PM.
- Nhấn nút Program để lưu phần vừa cài đặt.
 
3) Điều chỉnh độ đậm nhạt của màn hình.
- Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
- Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F - “.
- Nhấn phím số 7, màn hình hiện “F7 3“.
- Nhấn từ 1 đến 4 để chỉnh độ đậm nhạt của màn hình.
- Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
 
4) Lưu số điện thoại vào bộ nhớ.
a) Bộ nhớ thường (10 số)
- Nhấn nút Program. Nhập số điện thoại cần lưu vào.
- Nếu nhập sai nhấn “Program” để bắt đầu nhập lại.
- Nhấn nút Auto/Lower. Nhấn một vị trí nhớ từ 0 đến 9.
b) Bộ nhớ nhanh (20 số).
- Nhấn nút Program. Nhập số điện thoại cần lưu vào.
- Nhấn một nút nhớ trên mặt máy (lưu 10 số trên) hoặc nhấn nút Auto/Lower, rồi nhấn một nút nhớ trên mặt máy (lưu 10 số dưới).
 
5) Xoá số điện thoại trong bộ nhớ.
a) Bộ nhớ thường.
- Nhấn nút Program.
- Nhấn nút Auto/Lower. Nhấn một vị trí nhớ từ 0 đến 9.
b) Bộ nhớ nhanh.
- Nhấn nút Program.
- Nhấn nút nhớ cần xoá đối với 10 số trên.(số nhớ 1-10)
- Nhấn nút Auto/Lower Nhấn nút nhớ cần xoá đối với 10 số dưới.(số nhớ từ 11-20).
 
6) Gọi từ số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ.
a) Bộ nhớ thường.
- Nhấn”Line 1” hay “Line 2” để chọn line bưu điện gọi.
- Nhấc tay nghe hoặc nhấn nút Sp-phone.
- Nhấn nút Auto/Lower. Nhấn vị trí nhớ số điện thoại cần gọi.
b) Bộ nhớ nhanh
- Nhấn “Line 1” hay “Line 2” để chọn line bưu điện can gọi.
- Nhấc tay nghe hoặc nhấn nút Sp-phone.
- Nhấn nút nhớ số điện thoại cần gọi đối với 10 số nhớ nhanh ở trên.
- Nhấn nút Auto/Lower, rồi nhấn nút nhớ số điện thoại cần gọi đối với 10 số nhớ nhanh ở dưới.
 
7) Cách đổi mã pin.
- Nhấn nút Program, màn hình hiện “-----“.
- Nhấn nút Mute, màn hình hiện “F - “.
- Nhấn phím số 5, màn hình hiện “F5 ----“.
- Nhập mã pin cũ vào (nếu chưa đổi mã pin thì nhập “1111”).
- Nhấn nút Program, màn hình hiện “F5 ----“.
- Nhập mã pin mới (4 số).
- Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
 
8) Cách khóa bàn phím.
- Nhấn nút Dial lock.
- Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin thì nhập vào 1111).
- Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
 
9) Cách mở khóa bàn phím.
- Nếu máy bị khóa bàn phím, thao tác các bước sau để mở khóa bàn phím.
- Nhấn nút Dial lock.
- Nhập mã pin vào (mã pin mặc định của nhà sản xuất là 1111).
- Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
 
10) Cách khóa cuộc gọi di động, liên tỉnh, quốc tế (khóa số 0).
- Nhấn nút Program. Nhấn nút Mute.
- Nhấn phím số 1.
- Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn nút Program (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn nút “Program” rồi nhấn phím số 0. (nếu chưa đổi mã pin sau khi nhấn phím 1 ta nhấn phím 0 để giới hạn gọi liên tỉnh, quốc tế).
- Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
 
11) Cách mở khóa cuộc gọi di động, liên tỉnh, quốc tế (khóa số 0).
- Nhấn nút Program. Nhấn nút Mute.
- Nhấn phím số 1.
- Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn nút Program (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn phím *.
- Nhấn nút Program để lưu phần cài đặt.
 
12) Chọn thời gian flash.
- Nhấn phím “Progam”.
- Nhấn “mute”
- Sau đó nhấn phím “ 2”.
- Nhấn các phím trên bàn phím tương ứng để chọn thời gian “flash”
- Phím “1” 80 ms                        Phím “2” 90ms                     Phím “3” 100ms
- Phím “4” 110 ms                      Phím “5” 200ms                   Phím “6” 250ms
- Phím “7” 300ms                       Phím “8” 400ms                   Phím “9” 600ms
- Phím “0” 700ms.
- Nhấn “Program” để lưu phần cài đặt.
 
13) Cách thực hiện cuộc gọi.
- Nhấn chọn “Line 1” hay “Line 2” để chọn line bưu điện can gọi.
- Nhấc tai nghe hay nhấn phím “speaker phone”
- Sau đó quay số điện thoại cần gọi.
- Để kết thúc cuộc gọi ta gác tai nghe hay nhấn lại phím “speaker phone”
 
14) Cách thực hiện cuộc gọi cùng lúc trên 2 line bưu điện
- Nếu đang thực hiện cuộc gọi trên “line 1” ta có thể tạm giữ cuộc gọi trên “line 1” để thực hiện cuộc gọi trên “line 2” bằng cách nhấn phím “hold”.
- Và bắt đầu thực hiện cuộc gọi trên “line 2”.
- Để lấy lại cuộc gọi trên “line 1” ta nhấn chọn “Line 1”
 
15) Trả lời cuộc gọi.
- Khi có điện thoại gọi đến nhấn “line 1” hay “line 2” sẽ sáng.
- Để trả lời cuộc gọi ta nhấc tai nghe lean hay nhấn phím “speaker phone”, sau đó nhấn “line 1” hay “line 2” đang sáng đèn.
 
16) Đàm thoại tay ba (đàm thoại hội nghị)
- Đang thực hiện cuộc gọi trên “Line 1” ta muốn cuộc đàm thoại này cho người thou 3 nghe trên 1 line điện thoại khác. Ta nhấn phím “Hold” để giữ cuộc gọi trên “line 1” sau đó nhấn chọn “Line 2” và quay số can đàm thoại.
- Sau đó nhấn phím “CONF” để thực hiện cuộc đàm thoại tay 3

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM

Thời gian làm việc:

 - Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7:

       Sáng : 8h00 - 12h00      Chiều: 13h30 - 17h30

 - Nghỉ chiều thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ

     

Hỗ trợ 24/24

Skype

Email


Kinh doanh 1

093.538.1232

aetel@aetel.vn


Kinh doanh 2

0972.139.269

xuanhung.aetel@gmail.com


Kinh doanh 3

0944.018.918

hungpbx@gmail.com


Kỹ thuật 1

0948.82.86.09

aetel.vietnam@gmail.com


Ky thuật 2

0973.139.269

vinhtx.aetel@gmail.com


Hướng dẫn cài đặt, lập trình
Catalogue sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hỏi - đáp
Video dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ kỹ thuật