Hỗ trợ bán hàng: 024 3538 1232 / 093.538.1232
Hỗ trợ kĩ thuật: 0948.82.86.09   Add: Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

Tổng đài Hipath 1150

Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-2-10

Giá bán : 8.255.520 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-2-22

Giá bán : 10.503.666 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-2-34

Giá bán : 12.751.811 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-2-46

Giá bán : 14.999.957 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-4-16

Giá bán : 9.783.556 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-4-20

Giá bán : 10.626.611 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-4-28

Giá bán : 12.031.702 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-4-32

Giá bán : 12.874.757 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-4-36

Giá bán : 13.893.447 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-4-40

Giá bán : 14.279.847 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-4-44

Giá bán : 15.122.902 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-10

Giá bán : 9.572.793 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-22

Giá bán : 11.311.592 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-26

Giá bán : 12.154.647 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-30

Giá bán : 12.997.702 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-34

Giá bán : 13.559.738 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-38

Giá bán : 14.402.793 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-42

Giá bán : 15.421.483 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-6-46

Giá bán : 15.807.883 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-8-16

Giá bán : 11.100.829 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-8-20

Giá bán : 11.943.884 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-8-28

Giá bán : 13.348.974 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-8-32

Giá bán : 14.192.030 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-8-40

Giá bán : 15.087.774 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-8-44

Giá bán : 15.930.829 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-8-48

Giá bán : 16.773.884 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-10-26

Giá bán : 13.471.920 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-10-30

Giá bán : 14.314.975 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-10-34

Giá bán : 14.367.664 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-10-46

Giá bán : 16.896.830 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-10-50

Giá bán : 17.739.885 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-12-20

Giá bán : 13.261.157 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-12-26

Giá bán : 14.473.047 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-12-28

Giá bán : 14.666.247 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-12-30

Giá bán : 15.316.102 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-12-32

Giá bán : 15.509.302 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-12-36

Giá bán : 15.843.011 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-12-40

Giá bán : 16.686.066 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-14-42

Giá bán : 13.946.138 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-14-26

Giá bán : 14.789.193 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-14-34

Giá bán : 16.194.283 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-14-38

Giá bán : 17.037.338 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-14-42

Giá bán : 17.880.394 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-16-28

Giá bán : 15.474.174 đ
Tổng đài Siemens Hipath...

Tổng đài Siemens Hipath 1150-16-32

Giá bán : 16.317.229 đ
 
1 1

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM

Thời gian làm việc:

 - Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7:

       Sáng : 8h00 - 12h00      Chiều: 13h30 - 17h30

 - Nghỉ chiều thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ

     

Hỗ trợ 24/24

Skype

Email


Mr Hưng

0972.139.269

xuanhung@aetel.vn


Mr Quang

093.538.1232

aetel@aetel.vn


Mr Trung

0948.82.86.09

admin@aetel.vn


Mr Hùng

0944.018.918

quochung@aetel.vn


Mr Vinh

0973.139.269

vinhtx@aetel.vn


Hướng dẫn cài đặt, lập trình
Catalogue sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hỏi - đáp
Video lập trình tổng đài điện thoại